Fortbildning för Domare

Välkommen på fortbildning för föreningsdomare!

Oskarshamns AIK vill inbjuda samtliga föreningar att skicka sina föreningsdomare på denna fortbildning. Detta är en obligatorisk utbildning för att nuvarande föreningsdomare skall få döma 2015.

8 april kl. 18.00– ca 21.30
Material och fika ingår

Utbildningen hålls i Elajohallen.

Instruktör: Pontus Adolfsson

Kostnad: 100: -/per deltagare som ej är medlem i Oskarshamns AIK
Anmälan sker till OAIK:s kansli.
Namn och telefonnr på deltagaren/deltagarna