Regeringen beslutade på inrådan från folkhälsomyndigheten att förbjuda arrangemang för mer än 500 personer. Detta beslut rör inte den verksamhet som Oskarshamns AIK bedriver just nu, då vi har träningar och matcher med betydligt färre människor på plats vid vår anläggning. Detta innebär att vi följer de beslut som myndigheterna tar  gällande Coronaviruset och kommer därför fortsätta vår verksamhet som vanligt. Vi kommer uppmuntra de barn och ungdomar som är sjuka att vara hemma från träning. Denna rekommendation gäller alltid för vår verksamhet, men är extra viktig i nuläget.

Från vecka 12 och med  anledning av det stora flöde av människor och lag som vistas i anläggningen, så har OAIK i samråd med övriga föreningar i kommunen bestämt att samtliga lag duschar och byter om hemma. Omklädningsrummen används alltså inte mer än att man har möjlighet att hänga av sig jackan.

Ungdomsansvarig har under torsdagen 12/3  även skickat ut mejl till ungdomsledare med information om bl.a. lag som är anmälda till inställda cuper, samt hur vi förhåller oss till framtida ledarmöten och aktiviteter.

Vi hänvisar uttryckligen till WHO:s och Folkhälsoinstitutets rekommendationer för att minska spridningsrisken:

– Tvätta händerna regelbundet. Antingen med tvål och vatten eller med handsprit.
– Håll distans till 1 meter med någon som nyser eller hostar.
– Undvik att röra ögon, näsa eller mun. Händerna rör vid många ytor som kan vara infekterade och händerna kan överföra viruset till ögon, näsa eller mun och därefter ut i kroppen, vilket kan göra dig sjuk.
– Tänk på människor omkring dig. Om du nyser eller hostar, gör det då i armvecket eller i en näsduk. Använder du näsduk så släng den i en papperskorg direkt.
– Om du har feber, hostar eller har svårt att andas så sök läkarvård. Framför allt så stannar du hemma.

Folkhälsomyndigheten: 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/

 

*Besluten kan komma att ändras utifrån direktiven från myndigheter och förbund.

//Styrelsen